≡ Menu

Kwaliteit

Opleiding

Ik vind het belangrijk om een zo goed mogelijke kwaliteit van coaching te leveren. Dat cliënten en opdrachtgevers tevreden zijn met mijn begeleiding. Een goede kwaliteit bereik je door een goede basis te leggen. Mijn basis voor het coachings- en therapievak ligt in de 4-jarige post-HBO opleiding van Gestaltmethodiek en Gestalttherapie (Nederlandse Stichting Gestalt). Deze opleiding is geaccrediteerd door Middlesex University in Londen op MSc-niveau. In 2006 heb ik mijn diploma behaald. Daarnaast heb ik opleidingen en cursussen gevolgd voor personal coaching (School voor Coaching), voor lichaamsgericht werken (Instituut voor Communicatie), voor procesbegeleiding (Wageningen Business School, WING Process Consultancy) en relatietherapie (Multidimens, Gottman Institute, St. EFT Nederland). Zie voor een volledig overzicht van opleidingen mijn LinkedIn profiel.

Jaarlijks volg ik bij- en nascholingen en heb ik elke 6-8 weken supervisie- en intervisiebijeenkomsten met collega’s om scherp te blijven en om mijzelf verder te ontwikkelen.

Om de kwaliteit van mijn begeleiding te kunnen toetsen maak ik gebruik van de Coaching Monitor. Dit is een on-line evaluatie-instrument om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Beroepsverenigingen en netwerken

Mijn praktijk is aangesloten bij: NOBCO (Nederlande orde van beroepscoaches) – NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) – EAGT (European Association for Gestalt Therapy; Lidnr. C12-07) – NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie; Reg.nr. ECP-463) – RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; Lic.nr. 170731R) – GGG (Gestalt Groep Gelderland). Daarnaast ben ik in het bezit van het ECP-certificaat (European Certificate of Psychotherapy; ECP-holder 407970) dat is verleend door de EAP (European Association for Psychotherapy).

Klacht- en tuchtrecht, ethische gedragscodes

Als NOBCO-coach houd ik mij aan de Ethische gedragscode en val ik onder het klachtenreglement van de NOBCO. Als gestalttherapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVAGT en ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Kijk voor meer informatie op de website van de NVAGT.