≡ Menu

Kwaliteit

Opleiding

Mijn basis voor het coachings- en therapievak ligt in de 4-jarige post-HBO opleiding van Gestaltmethodiek en Gestalttherapie (Nederlandse Stichting Gestalt). Deze opleiding is geaccrediteerd door Middlesex University in Londen op MSc-niveau. In 2006 heb ik mijn diploma behaald. Daarnaast heb ik opleidingen en cursussen gevolgd voor personal coaching (School voor Coaching), voor lichaamsgericht werken (Instituut voor Communicatie), voor procesbegeleiding (Wageningen Business School, WING Process Consultancy) en relatietherapie (Multidimens, Gottman Institute, St. EFT Nederland). Zie voor een volledig overzicht van opleidingen mijn LinkedIn profiel.

Jaarlijks volg ik bij- en nascholingen en heb ik elke 6 – 8 weken supervisie- en intervisiebijeenkomsten met collega’s om scherp te blijven en om mijzelf verder te ontwikkelen.

Omdat ik zelf jaren in het wetenschappelijk onderzoek heb gewerkt ben ik steeds op zoek naar wat het beste werkt in coaching. Daarom maak ik in coachtrajecten vaak gebruik van de Coaching Monitor. Dit is een on-line evaluatie-instrument om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Beroepsverenigingen en netwerken

  • NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie)
  • EAGT (European Association for Gestalt Therapy; Lidnr. C12-07)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; Lic.nr. 170731R)
  • GGG (Gestalt Groep Gelderland)
  • EAP (European Association for Psychotherapy; ECP-holder 407970;  (European Certificate of Psychotherapy) lidm. tot 1/1/2019)
  • NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie; Reg.nr. ECP-463; lidm. tot 1/1/2019)

Als coach houd ik mij aan de Ethische gedragscode van de NOBCO.

Publicaties

Chardon, J.P. (2005). Gestaltmethodiek. In: A. J. Engel (ed.) Handboek voor coaching.  Deel III – Transformational Coaching, p225-238. Life University, Haarlem.
Enkele artikelen voor het tijdschrift Voorgrond van de beroepsvereniging NVAGT.