≡ Menu

Reviews

Coaching

“Ik heb de coachingssessies met Paul als een luxe ervaren. Zijn stijl van coachen daagt uit, maar geeft tegelijkertijd rust, ruimte en warmte. Paul luistert goed, is scherp en heel zorgvuldig. Hij heeft mij geholpen flinke stappen te zetten in mijn eigen leerdoelen” (adviseur innovatie).

“Jouw coaching gebruik ik nog elke dag, niet zo zeer in letterlijke zin, dan zeker wel in de hele gang van mijn werkzaamheden verweven…Door jouw persoonlijke betrokkenheid en de positieve uitstraling is de motivatie ontstaan om mijn ‘issues’ op het werk aan te pakken” (productmanager).

“De gesprekken heb ik erg prettig en nuttig gevonden. Vooral omdat Paul zelf de omgeving van universiteit en wetenschap in het algemeen goed kent. Ik heb veel geleerd van de gestalt-benadering en de praktische oefeningen waren nuttige experimenten voor mij. Minder prettig vond ik het zoeken naar mijn eigen antwoorden. Paul heeft mede bijgedragen aan de nieuwe richting die ik ben ingeslagen!! Dus bedankt Paul, ik hoop dat je nog veel meer mensen op die manier kunt helpen!” (onderzoeker in opleiding).

“Je bent laagdrempelig, vriendelijk, respectvol, niet oordelend, scherp, confronterend en meelevend” (coach en trainer).

“Terugkijkend op de coachingsgesprekken kan ik zeggen dat de gesprekken mij zeer goed zijn bevallen. Zeer positief vond ik de manier waarop de gesprekken verliepen. Dingen die speelden, werden in feite weer met een vraag bij mij teruggelegd, wat mij dwong daarover eens na te denken en daar besluiten over te nemen. Niets geen voorkauwen, maar meer mij met zeer gerichte vragen er toe aan te zetten een stapje verder te gaan dan anders. Dat heeft het gevoel dat je het zelf doet en zelf kunt doen, wat wel een positieve stimulans is voor jezelf en je functioneren. Het is het gevoel dat je achteraf weet dat het er is of in je zit, dat je het eigenlijk wel weet, maar dat er iemand is geweest die jou er toe zet het er ook uit te halen. Kortom, ik heb echt het gevoel dat ik met deze coachingsgesprekken een stap verder ben gekomen” (universitair docent).

“Mijn ervaring met de coaching is zeer positief. Door mijn vragen terug te spelen geef ik op bepaald moment zelf antwoord op mijn ‘problemen’. Ten tweede is het gewoon fijn met iemand hierover te praten zonder zinloos advies te krijgen over hoe ik eigenlijk zou moeten reageren op de situatie. Misschien had ik wel wat meer raad en/of advies willen krijgen over hoe andere mensen in een soortgelijke situatie reageren” (ict-ontwerper).

De coaching is zeer belangrijk geweest en heeft mij in beweging gekregen…Wat mij heeft geholpen is het stilstaan bij het hier-en-nu, de aandacht voor het proces en de rust en openheid van Paul…Het was een mooie en zeer belangrijke ervaring voor mij” (interim-manager).

“Ja, ik ben een zeer gelukkig mens, en grotendeels heb ik dat aan jou te danken, ook al heb ik het zelf gedaan” (ict-adviseur).

Therapie

Larissa: “Je bent te vertrouwen, je hebt geen oordeel en je bent me tegemoet gekomen toen ik je vragen begon te stellen (wat erg moeilijk voor me was) en dat heeft me goed gedaan”.

Monique: “Je straalt rust uit en stelt verhelderende vragen. Je hebt een groot observatievermogen waardoor ik me meer bewust word van hoe ik dingen doe”.

Bert: “Je zegt dingen tegen mij die anderen niet zeggen, je noemt de dingen bij de naam waardoor ik even stil gezet word en dat is prettig en soms ook lastig”.

Sylvia: “Door stil te staan bij mijn situatie heb ik naar mezelf kunnen kijken en ben ik me meer bewust geworden van mijn eigen aandeel in de situatie, en wat ik daaraan kon doen. Ik ben me door jouw gesprekken meer bewust geworden van mijn gevoelens en kan ik nu meer beslissingen nemen vanuit mijn gevoel en niet alleen meer vanuit mijn verstand. Ik heb door jouw vragen ingezien dat ik ook actie kan ondernemen in plaats van te wachten op de ander, en daarin teleurgesteld raken wanneer die ander niet komt”.