≡ Menu

Werkwijze

Hoe werk ik?

Het gesprek tussen jou en mij is de belangrijkste werkwijze. Door mijn vragen, suggesties en feedback help ik je om meer bewust te worden van wat je denkt, voelt en doet, en hoe je dat ervaart. Je maakt zo meer contact met jouw eigen beleving waardoor je jezelf beter leert kennen. Je krijgt zo meer inzicht in wie je bent, hoe je met jezelf omgaat, en wat je kan helpen om met meer voldoening en plezier te leven en te werken. Je leert om meer jouw eigen bronnen en creativiteit in te zetten waardoor je beter in staat bent om je vragen te beantwoorden, je problemen op te lossen en je doelen te bereiken.

Ik vind het belangrijk om een veilige setting te creëren waarin je met je vragen, moeiten en kwetsbaarheden terecht kunt, en waarin je kunt onderzoeken wat je nodig hebt en wat je zelf kunt veranderen.

Waarop is mijn werkwijze gebaseerd?

Mijn werkwijze is gebaseerd op de gestaltmethodiek. Belangrijkste kenmerk van deze methodiek is dat het ieder mens ziet in relatie tot zijn omgeving. Met omgeving wordt alles bedoeld waarmee iemand in contact staat: familie, collega’s, partner, vrienden, medewerkers, werkomgeving, woonomgeving etc. Deze omgeving bepaalt mede hoe een mens kan functioneren en zich verder kan ontwikkelen. Als iemand een probleem ervaart ligt dat dus nooit alleen aan deze persoon zelf, maar is dat altijd in de wisselwerking met zijn of haar omgeving (ontstaan). Door die verschillende wisselwerking verloopt bijvoorbeeld het contact met sommige mensen wél goed, en met andere niet. In de gestaltmethodiek staat centraal hoe je als mens contact maakt met jezelf en je omgeving. Het is een methodiek die de ontplooiing van de totale mens bevordert.